Atatürk Kronoloji

• 1881 Selanik'te doğdu.

• 1892 Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine Kemal adını da verdi.

• 1895 Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

• 18 Mart 1899 İstanbul'da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.

• 1902 Harp Akademisi'ne girdi.

• 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitirdi. Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'da göreve başladı.

• Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.

• 20 Haziran 1907 Rütbesi kolağalığa yükseltildi.

• Eylül 1907 3. Ordu'ya atanarak Selanik'e gitti.

• 13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak üzere Hareket Ordusu'nda kurmay oldu.

• 1910 Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.

• 13 Eylül 1911 İstanbul'da genelkurmayda göreve atandı.

• 27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi.

• 18 Aralık 1911 Trablusgarp' da Şark Gönüllüleri komutanlığına atandı.

• 9 Ocak 1912 Trablusgarp' da Tobruk Savaşı'nı yönetti.

• 27 Ekim 1913 Sofya'ya askeri ateşe atandı.

• 1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.

• Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurdu.

• 25 Nisan 1915 Anzak askerlerini Arıburnu' nda durdurdu.

• 1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi.

• 10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve Anzak birliklerini durdurdu.

• 14 Ocak 1916 Edirne'de 16. Kolordu komutanı oldu.

• 1 Nisan 1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi.

• 5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.

• Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a döndü.

• 31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.

• 19 Mayıs 1919 Samsun'a vardı.

• 21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi'ni açıkladı.

• 8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği'nden ve askerlikten çekildi.

• 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'ne başkan seçildi.

• 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ne başkanlık etti.

• 7 Kasım 1919 Meclis-i Mebusan için yapılan seçimde Erzurum'dan milletvekili seçildi.

• 27 Aralık 1919 Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara'ya geldi.

• 23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

• 11 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

• 5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisince başkomutan yapıldı.

• 23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı'nı yönetti.

• 19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi.

• 26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.

• 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.

• 8 Eylül 1922 İzmir'i düşmandan kurtardı.

• 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.

• 29 Ocak 1923 İzmir'de Latife Hanım ile evlendi(5 Ağustos 1925'te ayrıldı).

• 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi açıldı.

• 11 Ağustos 1923 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.

• 9 Eylül 1923 Halk Fırkası'nı kurdu.

• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

• 3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı.

• 20 Nisan 1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.

• 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu(3 Haziran 1925'te kapatıldı).

• 25 Kasım 1925 Şapka Yasası kabul edildi.

• 26 Aralık 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

• 1 Kasım 1927 İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

• 1 Kasım 1928 Latin harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.

• 12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu(17 Kasım 1930'da dağıldı).

• 15 Nisan 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni kurdu.

• 4 Mayıs 1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

• 12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurdu.

• 24 Kasım 1934 Atatürk soyadı verildi.

• 27 Ocak 1937 Hatay'ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti'nce kabul edildi.

• 10 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti.

 

 


 

ETKİNLİKLER
 
 
 
 
E-Bülten
YSK'dan haberdar olmak için e-malinizi kaydedin
İletişim

İzmir Yeni Sistemli Koleji Tüm Hakları Saklıdır

design by NSGRUP