Norofix Kimdir ve Nedir?

 

Norofix olarak bizler bireysel ve kurumsal olarak kişilerin öğrenme performanslarını hızlandırmaya yarayan nöropsikolojik alt yapı üzerine kurulmuş dikkat, bellek ve muhakeme becerilerini geliştiren materyalli bilişsel gelişim sistemleri(Cognitive Abitity and Aptitude Systems) uygulamaktayız. Bu sistem dünyaca kabul görmüş ‘Cognitive Rehabilitationolarak adlandırılan ve uygulanmakta olan bir sistemin Türkiye eğitim ve öğretim yapısına göre uyarlanmış zihinsel (bilişsel) performansı geliştiren bir metoddur.

 

Norofix Bilişsel İşlev Geliştirme Metodu, kişilerin gerçek bilişsel / zihinsel kapasitelerini fark edip kullanmalarına ve arttırmalarına yardımcı olarak, başarılarına engel teşkil eden problemleri çözerek, bilgi kayıplarına yol açan, tam öğrenmeyi engelleyen, dikkat, odaklanma, hatırlama, algılama, hızlı düşünme ile ilgili problemlerin giderilmesini sağlamaktadır. Böylece kişilerin yaşamının her alanında daha dikkatli olmasını daha hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlayarak daha başarılı bireyler olmasını hedef edinmekteyiz.

 

Zeka oyunları / hobileri / görsel beceri oyunları / bölünmüş dikkat oyunları yeterli gelişme sağlamaz. Çünkü daha çok beynin zevk alma bölgelerini etkilemektedir. Ancak nöropsikoloji istatistiğine göre kabul edilir, anlamlı bir ölçüsel gelişme sağlamaz. Bunların yanında yapılan fiziksel aktiviteler de ancak beynin hareket merkezine kan gitmesine yol açmaktadır. Zihin becerilerini geliştirmez. Öğrencilerin zihinsel becerileri, ancak beynin etkili egzersizlerle zorlanmasıyla gelişir.

 

Norofix ise; beyindeki gerekli bölgelerin zorlanması için, özellikle zor olacak şekildetasarlanmıştır. Yani kanın prefrontale korteks (beynin ön bölümünde) bölgesinde toplanması’ amaçlıdır.

 

Norofix 5 yaş ve üzeri her kişinin beyin fonksiyonlarını daha etkin kullanması için yapılandırılmış Kognitif Gelişim sistemidir.

Kişilerin başta dikkat yetileri olmak üzere, öğrenmede güçlük oluşturan hafıza ve muhakeme yetilerinin gelişimlerini sağlar.

 

Norofix uygulamalarının kişilerin hayatına kazanımları;

 

Akademik Kazanımlar:

   Dersi hızlı anlama

   Daha çok bilgi öğrenme

   Kalıcı bilgi deposunu arttırma (bellek)

   Zaman yönetimi

   Dersi derste öğrenme

   Kapasitesini arttırma

   Problem çözme becerilerinin artması

   Planlama

   Zihinsel işlem yapma ve yorumlama becerileri

   Ders çalışma isteksizliğinde azalmalar

   Akıl yürütme

   Okuduğunu doğru anlama ve yorumlayabilme

 

 

 

Sosyal Kazanımlar:

   İletişim becerilerinin artması

   Özgüven becerilerinin artması

   Dürtü kontrolünün gelişmesi

   Öfke kontrolünün gelişmesi

   Pratik düşünme ve problem çözme becerilerinin artması

   Planlama

   Yaratıcılık

   Öngörü becerilerinin artması

   Sorumluluk duygusunun gelişmesi

   Mantıksal düşünme becerilerinin gelişmesi

   Sabır eşiğinin yükselmesi

   İstikrar

   Hazzı öteleme

 

 

** Yukarıda kazanım olarak belirtilen her madde katılımcı ve katılımcı temsilcilerimizin referanslarından alıntıdır.

 

www.norofix.com

 


 

ETKİNLİKLER
 
 
 
 
E-Bülten
YSK'dan haberdar olmak için e-malinizi kaydedin
İletişim

İzmir Yeni Sistemli Koleji Tüm Hakları Saklıdır

design by NSGRUP